Kết quả tìm kiếm "day lap trinh plc"

Kết quả tìm kiếm

Có 86 kết quả của từ khóa "day lap trinh plc"

Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300
Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300

 Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300
(day lap trinh plc siemens s7-300, day nghe đien cong nghiep) Dang ky va hoc: T2, 4, 6 – T3, 5, 7 trong tuan.
Thoi gian hoc: Buoi toi 18h00 - 20h30
Cac lop day lap trinh plc siemens s7-300...

Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200
Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200

 Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200
(hoc lap trinh PLC Simens, day nghe dien binh duong)
Thoi gian hoc: Buoi toi 18h00 - 20h30
T2, 4, 6 – T3, 5, 7 trong tuan.
Cac lop hoc lap trinh plc siemens s7-200:
hoc lap trinh plc siemens s7...

Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200
Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200

Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200
(hoc lap trinh plc siemens s7 1200, day nghe đien cong nghiep) Thoi gian hoc: Buoi toi 18h00 : 20h30 cac ngay T2, 4, 6 – T3, 5, 7 trong tuan.
Cac lop hoc lap trinh plc siemens s7-1200:
hoc lap...

KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron
KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron

KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron
(hoc lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
Khoa hoc khai giang thuong xuyen vao cac buoi toi thu 2, 4, 6 hoặc thu 3, 5, 7 hang tuan
Thoi gian hoc: 18h00 - 20h30 .
CAM KET HOAN TRA 100% HOC...

Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi
Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi

Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi (hoc lap trinh plc mitsubishi, day nghe đien cong nghiep)
Trung Tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong khai giang thuong xuyen cac lop hoc lap trinh plc mitsubishi tu thu 2 đen thu 7 hang tuan.
Thoi gian hoc: 18h00...

Khai giang thuong xuyen khoa dao tao lap trinh plc omron
Khai giang thuong xuyen khoa dao tao lap trinh plc omron

khoa dao tao lap trinh plc omron
(học lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
Lop hoc vao buoi toi: 18h00 - 20h30
Cac ngay t2, 4, 6 – t3, 5, 7 trong tuan Cac lop dao tao lap trinh plc omron co tai trung tam:
Lop day lap trinh...

Mở Các lớp dạy học lập trình PLC SIEMENS
Mở Các lớp dạy học lập trình PLC SIEMENS

Mở Các lớp dạy học lập trình PLC SIEMENS
(học lập trình plc siemens, dạy nghề điện công nghiệp).
Học buổi tối: 18h00 – 20h30, T2,4,6 – T3,5,7 hàng tuần.
Các lớp học PLC Siemens:
Lập trình plc siemens s7-200
Học lập trình plc siemens s7-200...

KHAI GIANG CAC KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS TAI BINH DUONG
KHAI GIANG CAC KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS TAI BINH DUONG

MO CAC KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS TAI BINH DUONG
18h00 : 20h30
T2,4,6 - T3,5,7 hang tuan
Trung tam day nghe dien cong nghiep Binh Duong thuong xuyen mo Khai giang cac lop hoc lap trinh PLC Siemens:
hoc lap trinh plc siemens s7-200
hoc...

Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200
Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200

day lap trinh plc, day hoc plc cac loai, huong dan lap trinh plc chi tiet
Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200
(hoc lap trinh plc siemens s7-1200, day nghe dien cong nghiep)
Trung Tam Day Nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong khai giang thuong...

KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS
KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS

MO KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS
(hoc lap trinh plc siemens, day nghe dien cong nghiep)
Khoa hoc khai giang cac toi thu 2, 4, 6 hoac thu 3, 5, 7 hang tuan
Thoi gian hoc: 18h00 - 20h30.
CAM KET HOAN TRA 100% HOC PHI,
NEU SAU KHOA HOC...


Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411