Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200

Chi tiết

Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200

08/03/2016 18:18

Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200

(hoc lap trinh plc siemens s7 1200, day nghe đien cong nghiep)

 
 Thoi gian hoc: Buoi toi 18h00 : 20h30 cac ngay T2, 4, 6 – T3, 5, 7 trong tuan.
 

Cac lop hoc lap trinh plc siemens s7-1200:

hoc lap trinh plc siemens s7-1200 co ban

hoc lap trinh plc siemens s7-1200 tong hop

hoc lap trinh plc siemens s7-1200 nang cao

Ben canh do la cac lop hoc lap trinh plc siemens  khac:

day lap trinh plc siemens s7 200

day lap trinh plc siemens s7 300

 

Mot buoi hoc tai trung tam

Ngoai ra trung tam con thuong xuyen khai giang cac khoa hoc khac:

hoc lap trinh hmi

day lap trinh plc LS

day cai dat bien tan

hoc lap trinh plc omron

hoc thiet ke mach dien

hoc lap trinh plc mitsubishi

 

 “Cam ket hoan tien 100% neu hoc vien

khong thuc hanh thuc tien đuoc, sau khi ket thuc khoa hoc "

 

Moi chi tiet ve lop hoc lap trinh plc  s7-1200 vui long lien he:

Trung tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong

Đia chi: 599 Huynh Van Luy, P. Phu My, TP. Thu Dau Mot, T. Binh Duong 

ĐT: 0906.511.411 / 0909.199.102

Skype: suongdt.sky

Email: daynghedienbinhduong@gmail.com 

Website: http://daynghedienbinhduong.com

Facebook: https://www.facebook.com/DayNgheDienCongNghiep

 

--o-<>-o--  khoa hoc lap trinh plc  --o-<>-o--

»»-------o<-<-<-<-<-<-<-<-O->->->->->->->->o------««

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411