KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS

Chi tiết

KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS

12/04/2016 00:26

MO KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS 

(hoc lap trinh plc siemens, day nghe dien cong nghiep)

Khoa hoc khai giang cac toi thu 2, 4, 6 hoac thu 3, 5, 7 hang tuan

Thoi gian hoc: 18h00 - 20h30.

 

CAM KET HOAN TRA 100% HOC PHI,

NEU SAU KHOA HOC HOC VIEN KHONG THUC HANH THUC TIEN DUOC

Buổi học tại trung tâm

Tai lieu phat mien phi, thiet bi thuc hanh co day du tai trung tam.

Cac lop day lap trinh plc siemens:

Cac lop lap trinh khac:

hoc lap trinh plc omron

day lap trinh plc LS

 

Moi chi tiet ve lop hoc lap trinh plc siemens vui long lien he:

Trung tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong

Đia chi: 599 Huynh Van Luy, P. Phu My, TP. Thu Dau Mot, T. Binh Duong 

ĐT: 0906.511.411 / 0909.199.102

Skype: suongdt.sky

Email: daynghedienbinhduong@gmail.com 

Website: http://daynghedienbinhduong.com

Facebook: https://www.facebook.com/DayNgheDienCongNghiep

 

@--o---o..  day cai dat bien tan o đau?..o---o--@

.>>>---.»»-------o-----O-----o------««.---<<<.

 

 

 

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411