Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200

Chi tiết

Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200

11/03/2016 12:06
 Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200

Thoi gian hoc: Buoi toi 18h00  - 20h30

T2, 4, 6 – T3, 5, 7 trong tuan.

Cac lop hoc lap trinh plc siemens s7-200:

Ben canh do la cac lop hoc lap trinh plc siemens  khac:

 


 Hoc lap trinh plc Simens S7-200

Ngoai ra trung tam con thuong xuyen khai giang cac lop hoc khac:

 

  “Cam ket hoan tien 100% neu hoc vien

khong thuc hanh thuc tien đuoc, sau khi ket thuc khoa hoc "

 

Moi chi tiet ve lop hoc lap trinh plc  s7-200 vui long lien he:

Trung tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong

Đia chi: 599 Huynh Van Luy, P. Phu My, TP. Thu Dau Mot, T. Binh Duong

ĐT: 0906.511.411 / 0909.199.102

Skype: suongdt.sky

Email: daynghedienbinhduong@gmail.com

Website: http://daynghedienbinhduong.com

Facebook: https://www.facebook.com/DayNgheDienCongNghiep

 

---<0>---  day cai dat bien tan o dau---<0>---

»»-------o<-<-<-<-<-<-<-<-+->->->->->->->->o------««

 

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411