Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Sắp xếp theo Mặc định
Các lớp học lập trình plc siemens được Trung tâm dạy nghề điện công nghiệp Bình Dương khai giảng định kỳ vào Thứ 2,4,6 và 3,5,7 hàng tuần.
Trung tam day nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong thuong xuyen khai giang cac lop day cai dat bien tan.
Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200
(hoc lap trinh PLC Simens, day nghe dien binh duong)
Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200
(hoc lap trinh plc siemens s7 1200, day nghe đien cong nghiep)
Khai giảng lớp dạy cài đặt biến tần (lớp dạy cài đặt biến tần, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300
(day lap trinh plc siemens s7-300, day nghe đien cong nghiep)
Khai giảng Lớp Lập Trình Scada OMRON CX-Supervisor (học lập trình scada , dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng học lập trình plc omron
(học lập trình plc omron, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng dạy cài đặt biến tần
(dạy cài đặt biến tần, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giang thuong xuyen
khoa dao tao lap trinh plc omron
(học lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC LS
(day nghe dien cong nghiep, hoc lap trinh plc LS)
Mở lớp lập trình Mitsubishi (hoc lap trinh plc mitsubishi, day nghe dien cong nghiep)
Mở lớp lập trình plc omron
(học lập trình plc omron, day nghe dien cong nghiep)
Khai giảng lớp lập trình scada
(học lập trình scada, dạy nghề điện công nghiệp)
Mở lớp điều khiển động cơ servo – chuyên đề động cơ servo
(sửa chữa servo, day nghe dien cong nghiep)
KHAI GIANG KHOA LAP TRINH HMI
(hoc lap trinh hmi , day nghe dien cong nghiep)
Trung tam day nghe dien cong nghiep Binh Duong thuong xuyen mo cac lop hoc cai dat bien tan vao Thu 2,4,6 va Thu 3,5,7 hang tuan.
(day cai dat bien tan, day nghe dien cong nghiep)
Thoi gian hoc: Hoc buoi toi 18h00 -> 20h30
Trung tâm dạy nghề Bình Dương thường xuyên
Mở Các lớp dạy học lập trình PLC SIEMENS
(học lập trình plc siemens, dạy nghề điện công nghiệp).
KHAI GIẢNG KHÓA DẠY THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN
(dạy thiết kế mạch điện ,dạy nghề điện công nghiệp )
Mở lớp vào buổi tối: 18h00:20h30 - T2,4,6 – T3,5,7 hàng tuần.
MO CAC KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS TAI BINH DUONG
18h00 : 20h30
T2,4,6 - T3,5,7 hang tuan

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411