Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Sắp xếp theo Tên (alphabet)
KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN (học lập trình scada, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng khóa học lập trình plc siemens s7 300
(học lập trình siemens s7 300, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng khóa học lập trình plc mitsubishi (học lập trình plc mitsubishi, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng khóa học lập trình plc siemens s7-1200
(học lập trình plc siemens s7-1200, dạy nghề điện công nghiệp)
KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron
(hoc lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH HMI
(hoc lap trinh hmi , day nghe dien cong nghiep)
Trung Tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng thường xuyên các lớp học lập trình plc siemens s7-200 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
(học lập trình plc siemens s7-200, dạy nghề điện công nghiệp)
Các lớp học lập trình plc siemens được Trung tâm dạy nghề điện công nghiệp Bình Dương khai giảng định kỳ vào Thứ 2,4,6 và 3,5,7 hàng tuần.
Trung tam day nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong thuong xuyen khai giang cac lop day cai dat bien tan.
Khai giang khoa day lap trinh plc siemens s7-200
(hoc lap trinh PLC Simens, day nghe dien binh duong)
Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-1200
(hoc lap trinh plc siemens s7 1200, day nghe đien cong nghiep)
Khai giảng lớp dạy cài đặt biến tần (lớp dạy cài đặt biến tần, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300
(day lap trinh plc siemens s7-300, day nghe đien cong nghiep)
Khai giảng Lớp Lập Trình Scada OMRON CX-Supervisor (học lập trình scada , dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng học lập trình plc omron
(học lập trình plc omron, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giảng dạy cài đặt biến tần
(dạy cài đặt biến tần, dạy nghề điện công nghiệp)
Khai giang thuong xuyen
khoa dao tao lap trinh plc omron
(học lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC LS
(day nghe dien cong nghiep, hoc lap trinh plc LS)
Mở lớp lập trình Mitsubishi (hoc lap trinh plc mitsubishi, day nghe dien cong nghiep)
Mở lớp lập trình plc omron
(học lập trình plc omron, day nghe dien cong nghiep)

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411