Kết quả tìm kiếm "plc FX2N-16MR"

Kết quả tìm kiếm

Có 75 kết quả của từ khóa "plc FX2N-16MR"

Khai giảng khoá học lập trình plc siemens
Khai giảng khoá học lập trình plc siemens

Các lớp học lập trình plc siemens được Trung tâm dạy nghề điện công nghiệp Bình Dương khai giảng định kỳ vào Thứ 2,4,6 và 3,5,7 hàng tuần.
Thời gian học: 18h00 – 20h30
Tài liệu được phát miễn phí, thiết bị thực hành có đầy đủ...

KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron
KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron

KHAI GIANG KHOA hoc lap trinh plc omron
(hoc lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
Khoa hoc khai giang thuong xuyen vao cac buoi toi thu 2, 4, 6 hoặc thu 3, 5, 7 hang tuan
Thoi gian hoc: 18h00 - 20h30 .
CAM KET HOAN TRA 100% HOC...

Khai giảng khóa học lập trình plc mitsubishi
Khai giảng khóa học lập trình plc mitsubishi

Khai giảng khóa học lập trình plc mitsubishi (học lập trình plc mitsubishi, dạy nghề điện công nghiệp)
Trung Tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng thường xuyên các lớp học lập trình plc mitsubishi từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Thời gian học: 18h00...

Khai giảng khóa học lập trình plc siemens s7 300
Khai giảng khóa học lập trình plc siemens s7 300

Khai giảng khóa học lập trình plc siemens s7 300
(học lập trình siemens s7 300, dạy nghề điện công nghiệp)
Trung Tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng các lớp học lập trình plc siemens s7 300 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng...

Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi
Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi

Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi (hoc lap trinh plc mitsubishi, day nghe đien cong nghiep)
Trung Tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong khai giang thuong xuyen cac lop hoc lap trinh plc mitsubishi tu thu 2 đen thu 7 hang tuan.
Thoi gian hoc: 18h00...

KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC OMRON
KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC OMRON

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC OMRON
(học lập trình plc omron, dạy nghề điện bình dương) Các lớp học lập trình plc omron:
hoc lap trinh plc omron co ban
hoc lap trinh plc omron tong hop
hoc lap trinh plc omron nang cao
Thời gian học: 18h00 – 20h30, thứ...

MỞ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC OMRON
MỞ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC OMRON

(hoc lap trinh plc omron, day nghe dien cong nghiep)
Trung Tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương mở khai giảng Khóa học lập trình plc omron thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Thời gian học: 18h00 – 20h30
Tài liệu phát miễn phí, thiết bị thực hành có...

Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200
Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200

day lap trinh plc, day hoc plc cac loai, huong dan lap trinh plc chi tiet
Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200
(hoc lap trinh plc siemens s7-1200, day nghe dien cong nghiep)
Trung Tam Day Nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong khai giang thuong...

KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS
KHAI GIANG KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS

MO KHOA HOC LAP TRINH PLC SIEMENS
(hoc lap trinh plc siemens, day nghe dien cong nghiep)
Khoa hoc khai giang cac toi thu 2, 4, 6 hoac thu 3, 5, 7 hang tuan
Thoi gian hoc: 18h00 - 20h30.
CAM KET HOAN TRA 100% HOC PHI,
NEU SAU KHOA HOC...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-200
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-200

Trung Tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng thường xuyên các lớp học lập trình plc siemens s7-200 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
(học lập trình plc siemens s7-200, dạy nghề điện công nghiệp)
Thời gian học: 18h00 – 20h30
Tài liệu phát...


Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411