Một buổi học taị Trung Tâm Dạy Nghề Điện Bình Dương

Chi tiết

Một buổi học taị Trung Tâm Dạy Nghề Điện Bình Dương

15/10/2015 10:49
Lớp học gồm các chuyên đề: PLC Mitsubishi, PLC SIEMENS S7-300, HMI của Thầy và Trò tại Trung Tâm Dạy Nghề Điện Bình Dương, tối ngày 14/10/2015.
 day-lap-trinh-hmi
 
lap-trinh-plc-siemens
 
huong-dan-lap-trinh-plc
 
day-lap-trinh-plc
 
Học viên tham gia khóa học tối ngày 14/10/2015, tại Trung Tâm Dạy Nghề Điện Bình Dương.
 
huong-dan-lap-trinh-hmi
 
hương-dan-lap-trinh-plc-siemens-s7-300

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411