Buổi học ngày 10/03/2016 tại Trung tâm

Chi tiết

Buổi học ngày 10/03/2016 tại Trung tâm

10/03/2016 20:37
 
 
Buổi giảng dạy ngày 10/03/2016 tại Trung tâm
 
 
Học viên học cài đặt Biến tần
 
 
 
Thầy và trò tại buổi học 
 
 
 
Thầy và trò tại buổi học 
 
 
 
 
Thầy và trò tại buổi học 
 
 
 
Học nhóm lập trình PLC Mitsubishi FX tổng hợp
 

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411