Lớp lập trình SCADA

Dịch vụ

Lớp lập trình SCADA


Dịch vụ khác

Trong các dây chuyền sản xuất hiện nay, nhu cầu giám sát và điều khiển thiết bị đang ngày càng trở phổ biến và rộng rãi hơn. Đáp ứng với nhu cầu đó Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương mở Lớp Lập Trình Scada OMRON CX-Supervisor...
Lớp đào tạo Lập trình hệ thống Scada WINCC của SIEMENS được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu điều khiển, giám sát thiết bị dễ dàng hơn của các nhà máy, xí nghiệp,... hiện nay.

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411