Kết quả tìm kiếm "modbus"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "modbus"

Khai giảng lớp Chuyên đề GIÁM SÁT HIỂN THỊ THÔNG SỐ THÔNG QUA MẠNG MODBUS, ETHERNET,...
Khai giảng lớp Chuyên đề GIÁM SÁT HIỂN THỊ THÔNG SỐ THÔNG QUA MẠNG MODBUS, ETHERNET,...

Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng lớp Chuyên đề GIÁM SÁT HIỂN THỊ THÔNG SỐ THÔNG QUA MẠNG MODBUS, ETHERNET,...
Sau khóa học, học viên có thể tự mình thiết kế được hệ thống nhiệt độ, độ ẩm và giám sát nó một cách dễ...

Khai giảng lớp Chuyên đề PLC – ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT DỮ LIỆU CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG ETHERNET / MODBUS / TCP-IP
Khai giảng lớp Chuyên đề PLC – ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT DỮ LIỆU CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG ETHERNET / MODBUS / TCP-IP

Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng lớp Chuyên đề PLC – ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT DỮ LIỆU CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG ETHERNET / MODBUS / TCP-IP
Sau khóa học, học viên có thể lập trình PLC để thiết kế một hệ thống quản...


Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411