Lớp lập trình màn hình cảm ứng Weintek-Weinview

Dịch vụ

Lớp lập trình màn hình cảm ứng Weintek-Weinview

 

Lớp Lập trình màn hình cảm ứng HMI weintek Weinview TK6070iH   TK6070iP TK6070iQ TK6050iP    TK6100i TK6102 TK8070iH TK8070iP  TK8100i MT6050i  MT6050iP  MT6056i MT6100i     MT6070iH5   MT6070iH2(iH3) MT8050i MT8050iP  MT8100i MT8104iH  MT8070iH5   MT8070iH2(iH3)

 – HMI là khóa học cung cấp tất cả các kiến thức về HMI và hướng dẫn lập trình thành thạo cho màn hình cảm ứng, ngoài ra, lớp học còn là nơi chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ việc lập trình cho học viên sau khi đã tốt nghiệp

 

HMI LÀ GÌ?

“HMI là viết tắt của từ Human-Machine-Interface, nghĩa là thiết bị giao tiếp giữa người điều hành thiết kế với máy móc thiết bị. Nói một cách chính xác, bất cứ cách nào mà con người “giao diện” với một máy móc thì đó là một HMI”

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH HMI weintek Weinview TK6070iH   TK6070iP TK6070iQ TK6050iP    TK6100i  TK6102 TK8070iH   TK8070iP TK8100i MT6050i  MT6050iP MT6056i MT6100i     MT6070iH5   MT6070iH2(iH3) MT8050i  MT8050iP  MT8100i MT8104iH MT8070iH5  MT8070iH2(iH3)

 

- Nắm được các hàm, các kiểu xử lý số liệu hiển thị.

- Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình, vẽ được đồ thị

- Lập trình và xử lý tốt các cảnh báo, sự kiện và công thức

- Lập và thực thi Project thành thạo

Tài liệu

Dịch vụ khác

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411