day nghe dien cong nghiep, day nghe dien cong nghiep binh duong, day nghe dien cong nghiep o binh duong, day nghe dien cong nghiep tai binh duong, mang Modbus, mang Ethernet, mang TCP-IP, SMS, 3G

Dịch vụ

Học lập trình PLC Omron cơ bản, thường xuyên khai giảng các lớp học lập trình PLC Omron, phương pháp dạy CẦM TAY CHỈ VIỆC, thực hành với các bài tập lập trình PLC thực tế, dễ hiểu.

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411