Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Sắp xếp theo Tên (alphabet)
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC OMRON CJ1M–TỔNG HỢP, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-1200 – TỔNG HỢP từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng Lớp học cài đặt, vận hành biến tần - cơ bản từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Khai giảng thường xuyên LỚP THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-300 – TỔNG HỢP từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng thường xuyên LỚP CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH BIẾN TẦN TỔNG HỢP vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng thường xuyên Lớp LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI FX2N-16MR – NÂNG CAO
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương - Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC OMRON CJ1M-NÂNG CAO từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần
Khai giảng Lớp LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI FX2N-16MR – TỔNG HỢP tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN LỚP CÀI ĐẶT, VẬN HÀNH BIẾN TẦN - NÂNG CAO từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng thường xuyên lớp LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI FX2N-16MR – CƠ BẢN
Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC OMRON CJ1M–TỔNG HỢP - Từ thứ 2 đến thứ 7 tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng Lớp học cài đặt, vận hành biến tần - cơ bản vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng Lớp lập trình PLC MITSUBISHI DÒNG Q – NÂNG CAO từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC OMRON CJ1M – CƠ BẢN từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảLỚP LẬPng TRÌNH PLC MITSUBISHI DÒNG Q–TỔNG HỢP.
Khai giảng thường xuyên Lớp chuyên đề Tổng quát tất cả các thiết bị tự động trong nhà máy tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng lớp LẬP TRÌNH MÀN HÌNH CẢM ỨNG – HMI từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng Lớp LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI DÒNG Q – CƠ BẢN vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng thường xuyên LỚP THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP vào các ngày trong tuần.

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411