Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Sắp xếp theo Mới nhất
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-300 – TỔNG HỢP từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương - Khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC OMRON CJ1M-NÂNG CAO từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng LỚP LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-200 TỔNG HỢP.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng lớp LẬP TRÌNH MÀN HÌNH CẢM ỨNG – HMI từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng thường xuyên LỚP THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP từ THỨ 2 đến THỨ 7 hàng tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương thường xuyên Khai Giảng LỚP CHO NGƯỜI MỚI BƯỚC VÀO NGÀNH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương thường xuyên mở Khai Giảng LỚP LẬP TRÌNH SCADA OMRON CX-SUPERVISOR
Khai giảng Khóa LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI FX2N-16MR – TỔNG HỢP tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng thường xuyên lớp Lập Trình Scada Siemens WINCC 7
Khai giảng Lớp học cài đặt, vận hành biến tần - cơ bản tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương mở Khai giảng LỚP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP vào các ngày trong tuần.
Khai giảng thường xuyên LỚP CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH BIẾN TẦN TỔNG HỢP vào các ngày trong tuần tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng thường xuyên Lập trình PLC LS Master-K120S, K200S, K80S cơ bản.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương Khai giảng thường xuyên Lớp Lập trình PLC LS Master-K120S, K200S, K80S nâng cao
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng thường xuyên Lớp LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI DÒNG Q – CƠ BẢN vào các ngày trong tuần.
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương khai giảng lớp Chuyên đề ĐIỀU KHIỂN , LƯU TRỮ DỮ LIỆU QUA MẠNG TỪ XA, QUA TIN NHẮN SMS, 3G
Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương thường xuyên Khai giảng Lớp LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-300 – CƠ BẢN vào các ngày trong tuần.
Khai giảng thường xuyên Lớp LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-200 – CƠ BẢN tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương vào các ngày trong tuần.
Khai giảng thường xuyên LỚP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI DÒNG Q–TỔNG HỢP tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương.
Khai giảng lớp LẬP TRÌNH MÀN HÌNH CẢM ỨNG – HMI từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần tại Trung tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương.

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411