AI HƯ?

Tin tức

AI HƯ?


"Thủ trưởng ... cậu hư rồi đó."

 

 

Thủ trưởng bảo tài xế:

- Cậu liệt kê các phụ tùng ở trong xe bị hư khoảng năm triệu, đưa tôi ký, rồi qua thủ quỹ lãnh tiền nghe chưa?
- Thưa thủ trưởng, xe mình đâu có hư?
- Nếu xe không hư, thì cậu hư rồi đó.

Trích: www.truyencuoi.vnTin liên quan

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411